Idenity Graphic
nyheter
billedgalleri
aktiviteter
vannet i kunsten
presseklipp

Index placeholder

Norsk Vassdragssenter

Norsk Vassdragssenter AS (NVS) ble stiftet 15. januar 2002. Selskapet, et heleid datterselskap i Energiselskapet Buskerud, ble dannet for å koordinere og legge til rette for den videre utviklingen av Labroområdet. Det er NVS' ønske at bygninger og areal på Labro kan bli benyttet til å spre kunnskap om vannets og vassdragenes betydning for samfunnet.

Frem til 2003 er det etablert 3 museer på Labro: Norsk Vassdragsmuseum, Norsk Vegmuseum Buskerud samt Numedalslågens Fløtningsmuseum.

Last ned Labro Utviklingsplan 2003-2010 her .

Utstillinger

| labromuseene | kontakt |