teknologi - kultur - historie

Labro kraftstasjon - en uvurderlig kulturskatt

Fra knutepunkt, til tresliperi, kraftproduksjon og nå museum.
I disse dager utvikler vi Labro til å bli et fremtidsrettet museum og en
regional møteplass med utvikling av grønn energi i sentrum.

Play Video

EN UVURDELIG KULTURSKATT

Glitre Energi og Buskerudmuseet satser på Labro

Labromuseene består av tre museum som ligger sør for
Kongsberg i de naturskjønne omgivelsene ved Labrofossen.

 

Vassdragsmuseet har tilholdssted i Labro kraftstasjon, og skal dokumentere og formidle vannet som ressurs langs Numedalsvassdraget. Fløtingsmuseet ligger i Damhuset, og viser hvordan skogsdriften og tømmerfløtingen i Numedalsvassdraget foregikk. Vegmuseet har et mål om å presentere veghistorien i Region Sør.

På aktivitetsområdet er det rom for læring og lek. Her har Vassdragsmuseet bygget modeller av gamle innretninger drevet av vannkraft. Hvert år arrangeres aktivitetsdager for store og små.

Velkommen til et innholdsrikt besøk!

OVERSIKTSKART

Her finner du kart over område