Ni anleggsarbeidere sprenger og rensker fjell med spett, slegge og trillebår for å utvide inntakskanalen til tresliperiet og kraftstasjonen. Ingeniøren står litt høyere oppe og inspiserer det pågående arbeidet. Steinmuren ved siden av ham er der hvor veien til inntaket til Skollenborg kraftstasjon går i dag.  

Foto: Peder Brath 

 

Labro Træsliberi ble etablert i 1872 og startet produksjon av tremasse året etter. Tresliperiet lå først i området bak der hvor saga ligger i dag, men ble på midten av 1880-årene flyttet ned dit hvor administrasjonsbygget til Skollenborg kraftstasjon nå står, for å utnytte mer av fallhøyden i Labrofossen. I 1908 startet Labro Træsliberi byggingen av Labro kraftstasjon for å utnytte den resterende delen av vannet i fossen. Kraftstasjonen ble tegnet av Herman Major Backer, som var en av de ledende arkitektene i Norge på denne tiden, og skulle levere strøm til Drammen og omkringliggende områder. Kraftstasjonen stod ferdig i 1910 og hadde da to aggregater.