Anleggsarbeid under utvidelsen av Labro kraftstasjon. En dykker er på vei ned i utløpskanalen via en stige for å feste kjetting rundt stein som skal løftes opp fra utløpskanalen. To menn i dress observerer fra kanten av kanalen. Tømmerrenna kan sees i bakgrunnen. Bildet er tatt i 1925.

Foto: Norsk Hydro ASA/NIA