Anleggsområde og anleggsarbeidere under utvidelse av Labro kraftstasjon. Fem mann i arbeid på det nye taket mellom de to tårnene. Vi ser nordre tårn i bakgrunnen hvor det er måkt snø nederst mot takutstikket. Det er satt opp en stolpe med en lampe på for å få litt arbeidslys. Bildet er tatt vinteren 1925-1926. 

Foto: Norsk Hydro ASA/NIA