Anleggsområde og anleggsarbeidere under utvidelse av Labro kraftstasjon. Bildet er tatt fra sør, på brospennet til tømmerrenna over Numedalslågen. Fra venstre tømmerenna, damhuset med fordelingsbasseng og rørgate, Labro kraftstasjon med utløpskanalen og tresliperiets tørkehus. Det står stillas rundt tårnet på damhuset. På høyre side av utløpskanalen ses den støpte sikringen av kanalen med påleavstivning. Bildet er tatt i 1926. 

Foto: Norsk Hydro ASA/NIA