Anleggsområde og anleggsarbeidere under utvidelse av Labro kraftstasjon. Kraftstasjonen har kommet under tak og det skal holdes kranselag. Sju arbeidere står på stillaset og trappegavlen og en står på gavlen på søndre tårns nordøstre side. Bildet er tatt vinteren 1925-1926. 

Foto: Norsk Hydro ASA/NIA