Anleggsarbeid under utvidelsen av Labro kraftstasjon. To anleggsarbeidere under arbeid med klinking av rørledningen til turbin nr. fem. En mann står inne i røret, mens en står på utsiden. Bildet er tatt i 1926.

Foto: Norsk Hydro ASA/NIA