Anleggsområde og anleggsarbeidere under utvidelse av Labro kraftstasjon. 

Sju anleggsarbeidere sitter under spiraltrommen til den nye turbinen som skal monteres.  

Foto: Norsk Hydro ASA/NIA