Anleggsarbeid under utvidelse av Labro kraftstasjon.

De samme mennene som på forrige bilde står oppstilt foran en transportvogn med drag til to hester rett før man kommer frem til kraftstasjonen. Tørkehuset til Labro Træsliberi, i bakgrunnen. Kassen på vogna har påskriften «Norsk Elektrisk & Brown Boveri, Oslo». Norsk Elektrisk & Brown Boveri leverte generatoren til det nye aggregatet, aggregat nr. fem, som ble satt i drift til nyttår 1926-1927, men også to transformatorer og det meste av apparatanlegget. På bakken bak vogna ligger en talje. Kroken på en blokk med tre skiver er festet til en wire bak vogna, mens den andre blokken er festet til et tre lenger opp i bakken for å holde igjen vogna. Bildet er tatt i 1926.

Foto: Norsk Hydro ASA/NIA