Maskinhallen i Labro kraftstasjon. Maskinhallen sett fra sør. Bildet er tatt fra traverskrana. Det nye aggregatet, som er nærmest i bildet, er ferdig montert, men gulvflisene er ikke ferdig lagt. Bildet er tatt i 1926.

Foto: Norsk Hydro ASA/NIA