Utbyggingen av Labro kraftstasjon er fullført, og kraftstasjonen har fått det utseendet den har i dag. I bakgrunnen ser vi damhuset med sitt ruvende tårn. Damhuset ble tegnet av arkitekt C. F. Arbo i 1924. Dette er damhusets første byggetrinn, hvor det har tårn, men ikke er like langt som i dag. Damhuset ble forlenget til dagens lengde senest i 1931. Tårnet ble demontert under andre verdenskrig. Til venstre ser vi den høye teglsteinspipa som står igjen etter tresliperiet. Ved siden av står tørkehuset til tresliperiet, som i dag inneholder verksteder. Tømmerrenna med brospennet over Lågen er godt synlig på venstre side.