Støping av fordelingsbasseng 1 og 2. Basseng 1 er midt i bildet med stillas og forskaling og en mann står på stillaset, mens basseng 2, som kan skimtes i venstre billedkant, er ferdig. Nederst ser vi hullet hvor vannrøret til tresliperiet skal kobles på. Til høyre for bassenget ligger det en stor mengde tønner som har inneholdt sement. En mann med hest og vogn står oppe på veien ovenfor haugen med tønner. 

Foto: Peder Brath