Montering av vannledning. Den store vannledningen som går ut fra fordelingsbasseng 1 er forgrenet til to mindre vannledninger. Tresliperiet hadde to sliperier, kalt «Norge» og «Sverige» De to rørene gikk til hvert sitt sliperi. Vannrørene ble levert i lengder, som så ble klinket sammen på stedet. Her blir en lengde løftet på plass ved hjelp av en bukk og en talje. I bakgrunnen ser vi at det er bygd en tømmerrenne der hvor sementtønnene på forrige bilde lå. Den ble brukt for å få tømmer fra Lågen og frem til området på oversiden av tresliperiet. Vi ser også at forskalingen til fordelingsbasseng 1 er fjernet. 

Foto: Peder Brath