Utsprengning av utløpskanal fra kraftstasjonen sett fra der hvor kraftstasjonen nå ligger og mot Gravenfoss. Trolig er det tidlig i 1909 ettersom det ligger snø på bakken. Seks arbeidere holder på med ulike oppgaver. Ingeniøren står og ser på mens en kran løfter opp en stor stein som er sprengt ut. Bak ser vi tømmerrenna som ledet tømmeret forbi Labrofossen. Vi ser også at det er satt opp strømstolper for å forsørge anlegget med strøm. Kanskje for å drive krana og kanskje også en lensepumpe som kan befinne seg i skuret til venstre i bildet? 

Foto: Peder Brath