Oppføring av kraftstasjonen

Man har kommet så langt i murarbeidet at vi kan se et av vinduene i maskinhallen. Bak ruver tresliperiet over kraftstasjonen. I bakgrunnen midt på bildet kan vi se formannsboligen til tresliperiet, som senere ble maskinmesterbolig for kraftstasjonen og hvor Labrokafeen nå holder til. Det er lagt ut skinner til transport og en mann sitter på en vogn og holder på med en wire til en kran, mens en annen mann drar en trillebår etter seg. 

Foto: Peder Brath