Støping av gulv i kjelleren

Vi ser den støpte kjellerveggen og teglsteinsveggen i maskinhallen. Det er lagt ut kraftige jernbjelker i kjelleren før det blir støpt gulv over kanalen som går under kraftstasjonen. En mann står til knes i betongen, mens ingeniøren står og betrakter arbeidet. Bak ham ser vi røret som skal lede vannet fra den turbinen som i dag er turbin 2, regnet nordfra, ned i utløpskanalen. Den andre arbeideren står ved en luke som trolig var der hvor vannledningen til turbinene skulle komme inn i kraftstasjonen. 

Foto: Peder Brath