Første byggetrinn er så godt som ferdig. Bildet er tatt fra skråningen opp mot det som i dag er Labrokafeen. En mann står på et stillas og jobber ved et av vinduene i tårnet. Til venstre kan vi se litt av det som var tresliperiets hus for tørking av tremasse, og som i dag rommer verksteder for Glitre Energi og kunsthåndverkere. 

Foto: Peder Brath