Den kjente fotografen Anders Beer Wilse besøkte Labro flere ganger, blant annet under monteringen av de to første aggregatene i desember 1910. Ingen av generatorene er ferdig innkapslet, men generatoren på aggregat 2, (nå 3) ser ut til bare å mangle noen få dekselplater. Gulvet er støpt, men det har ikke blitt lagt fliser ennå. 

Foto: Anders Beer Wilse